Αύξηση 8,3% παρουσίασε η αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2010 - Δεκεμβρίου 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2009 - Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2010 Δεκεμβρίου 2010 παρουσίασε μείωση 20,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2009 - Δεκεμβρίου 2009.

Η συνολική αξία των εισαγωγών αφίξεων κατά το μήνα Δεκέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 2.985,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.431,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας μείωση 13,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.536,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.264,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 21,6%.

capital.gr