Το κλείσιμο και των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων έως τέλη Απριλίου αποφάσισε η κυβέρνηση. Δείτε το ΦΕΚ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργάις εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».

Συγκεκριμένα αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας.

Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ