Μεριμνώντας για την προστασία της υγείας τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων του.

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στη λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του, ο Δήμος Χανίων μεριμνώντας για την προστασία της υγείας τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων του, αποφασίζει όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Χανίων να εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο κατόπιν ραντεβού. 

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου 28213 41600 ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση [email protected] ή στα παρακάτω τηλέφωνα και e-mail των υπηρεσιών: