Το μήνυμα αναγνώστη για την εικόνα με τα σκουπίδια στον Άνω Σταλό

"Μόνιμα η ίδια κατάσταση με τα σκουπίδια, πλαστικά κ.λ.π. στον Άνω Σταλό. Και όλα τα σκουπίδια πάνω στα λάστιχα ύδρευσης!!! Χρειαζόμαστε κάδους!!! Η ΔΕΔΙΣΑ περνάει μια φορά το τρίμηνο !!! Έλεος παιδιά"