Τα δυο Νοσοκομεία του Ηρακλείου έχουν αναπτύξει ένα πλήρες δίκτυο σταθμών Αιμοδοσίας με στόχο να αποφύγουν οι υγιείς αιμοδότες την επαφή τους με το Νοσοκομείο.

Στόχος όλων αυτών των σταθμών δεν είναι άλλος, εκτός από την παρακίνηση των αιμοδοτών να προσφέρουν ζωή σε όλους τους συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Η συμμετοχή των Εθελοντών Αιμοδοτών δεν θα πρέπει να είναι μαζική αλλά σταδιακή, με στόχο να πετύχουμε επάρκεια αίματος σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Για το λόγο αυτό συστήνεται η τηλεφωνική επικοινωνία με το σταθμό που σας εξυπηρετεί ώστε σε καμία στιγμή να μη βρεθεί ασθενής χωρίς αίμα.