Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1920, με έδρα τα Χανιά. Το Αρχείο είναι σήμερα σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι το μεγαλύτερο από τα περιφερειακά Αρχεία της Χώρας, σε περιεχόμενο, όγκο και σπουδαιότητα υλικού.

Δυστυχώς σ’ αυτό υπηρετούν σήμερα μόνο τρείς (3) υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία και υπάρχουν 11 κενές οργανικές θέσεις. Η προϊστάμενη και ψυχή επί μακρόν του Αρχείου κ. Σημαντηράκη Ζαχαρένια, συμπληρώνει μεν 35 χρόνια υπηρεσίας την 5/11/2011 πλην όμως δεν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Κατόπιν τούτου στα πλαίσια του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, υπέβαλε νόμιμο αίτημα την 7/9/2011 για τριετή παράταση παραμονής της στην υπηρεσία. Η μη επίσημη ενημέρωση που είχε ήταν ότι το αίτημα έγινε δεκτό, πλην όμως μέχρι σήμερα γραπτή απάντηση δεν έχει δοθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι τυχόν μη έγκαιρη θετική απάντηση θα σημαίνει ουσιαστικά και την αναστολή της λειτουργίας του Αρχείου, με κίνδυνο μεταξύ των άλλων να καταστραφεί αναντικατάστατο υλικό ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: Ερωτάται η κ. Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα της προϊσταμένης του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης για παράταση της παραμονής της στην υπηρεσία επί μια τριετία και σε κάθε περίπτωση πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εύρυθμης λειτουργίας του Αρχείου.