Η Ένωση Ηρακλείου με επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία ζητάει να συμπεριληφθεί στα μέτρα στήριξης προκειμένου να μην πληγούν οι 90 εργαζόμενοι.

Aναλυτικά η ανακοίνωση

Η υγειονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στον πλανήτη έφερε σκληρά αλλά απαραίτητα μέτρα τα οποία πλήττουν τον κλάδο μας.

Θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έως σήμερα προτίθενται να ανακουφίσουν μεγάλη μερίδα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας μας. Παρόλα αυτά, χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης προκειμένου να μην οδηγήσουν σε οικονομική στρέβλωση την αγορά που βασικό πυλώνα της αποτελεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής και κύριοι εκφραστές του οι Ενώσεις και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

Συγκεκριμένα η πλειονότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων και των συναφών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στο νησί μας, έχουν σαν δραστηριότητά με τα περισσότερα έσοδα την παραγωγή οίνου και την παροχή υπηρεσιών αγρότη μέσω  φορέων ΟΣΔΕ. Παρόλα αυτά λόγω της σωστής μεν αλλά ελλιπούς πράξης νομοθετικού περιεχομένου,  οι εν λόγω Οργανώσεις δεν μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του παραπάνω νομοθετήματος λόγω τις μη επιλεξιμότητας των ΚΑΔ που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων (ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα Έσοδα  εντύπου  Ε3) και την μη ορθή επιλογή στο νομοθέτημα του όρου για τον Κύριο ΚΑΔ.

Αναλυτικότερα η ΑΕΣ Ένωση Ηρακλείου απασχολεί 90 και πλέον εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου. Σεβόμενη το προσωπικό της και τους παραγωγούς της έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την υγιεινή στους χώρους εργασίας της. Παράλληλα η αναστολή από το Υπουργείο. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης συρρικνώνει των κύκλο εργασιών της Οργάνωσης ο οποίος κρίνεται από μεγάλη εποχικότητα λόγω των δραστηριοτήτων της.

 Για τους άνω λόγους ζητούμε αλλαγή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να ενταχθούν στα ευεργετήματα συνολικά οι αναφερόμενες  Οργανώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΔ που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα έσοδα, τα οποία αποτελούν στοιχεία μετρήσιμα και ελεγχόμενα από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των φορολογικών δηλώσεων του προηγούμενου  έτους.

Η μη ένταξη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και δη της Ένωσης Ηρακλείου  στις παραπάνω διατάξεις, θα οδηγήσει στην οικονομική δυσπραγία της Οργάνωσης και των συνεταιρισμών-μελών της, των παραγωγών και των εργαζόμενων  της,  με κίνδυνο ακόμη και την οικονομική της κατάρρευση.