Οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν από «το σπίτι» μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή SMS

Από τις 10 το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων η οποία για πρώτη φορά γίνεται δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Να σημειωθεί πως η ΠΝΠ δίνει και την δυνατότητα συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών, αλλά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ευτύχης Δαμιανάκης επέλεξε την διαδικασία «δια περιφοράς» λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης και για να μην έρθουν κοντά ούτε τα μέλη του συμβουλίου.

Ο κ. Δαμιανάκης  από το πρωί ήταν στο Δημαρχείο Χανίων επιβλέποντας την διαδικασία η οποία, όπως είπε στο Flashnews.gr, έχει ως εξής:


«Πριν από πέντε ημέρες δημοσιοποιήσαμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πριν από τρεις ημέρες στείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις σχετικές εισηγήσεις των θεμάτων σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.

Σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το  βράδυ κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει στον ειδικό πίνακα που έχουμε επίσης αποστείλει, για κάθε ένα θέμα ξεχωριστά γράφοντας:

Ναι – Όχι – Λευκό – Παρών – Αποχή. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διαδικασία τα λευκά και τα παρών δεν προσμετρούνται στο τελικό αποτέλεσμα. 

Για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα για κάθε θέμα ξεχωριστά χρειάζεται η συμμετοχή των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου και τις αποφάσεις θα τις ανακοινώσω στην πρώτη κανονική συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων.»

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία των δημοτικών συμβούλων γίνεται με δύο τρόπους:

Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου ([email protected]) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου.

Να σημειωθεί πως ουδεμία, θα γίνει αποδεκτή μετά τις 22:00 το βράδυ, ενώ εντός της ημέρας θα γίνει και άτυπη τηλεδιάσκεψη των επικεφαλείς των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

Δείτε τμήμα από την φόρμα ψηφοφορίας και εδώ τα θέματα που θα ψηφιστούν.