Στην δημοσιότητα το πώς ψήφισαν οι δύο σύμβουλοι της παράταξης στην σημερινή – δια περιφοράς – συνεδρίαση

Την αντίθεσή τους στον τρόπο της δια περιφοράς ψήφισης των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζουν οι δημοτικοί  σύμβουλοι Νίκος  Βουρλάκης και Χαράλαμπος Λουτσέτης από την παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους η πλειοψηφία των σημαρινών θεμάτων θα μπορούσαν να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση όταν εξομαλυνθούν οι συνθήκες και άλλα θα μπορούσαν να συζητηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παράλληλα δίνουν στην δημοσιότητα το πώς ψήφισαν στα θέματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στέλνουμε συμπληρωμένο προς την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου τον πίνακα ψηφοφορίας για την εκ περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. Χανίων της 26ης Μαρτίου 2020, έχοντας να σημειώσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Οι συνθήκες που διανύει η χώρα με τον κορονοϊό ορθά λαμβάνονται υπόψιν και η εν λόγω συνεδρίαση γίνεται εκ περιφοράς. Είναι δεδομένο όμως ότι ο τρόπος αυτός της διενέργειας του Συμβουλίου δεν δίνει την δυνατότητα διαλόγου, ερωτήσεων και συζήτησης. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι θα έπρεπε σήμερα να συζητιούνται θέματα που άπτονται άμεσου ενδιαφέροντος και σχετικά με την δημόσια υγεία. Αντί αυτού, δεν συζητιέται κανένα θέμα λειτουργίας των βασικών υποδομών του δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊου, όπως αναγκαίες μεταθέσεις προσωπικού, άμεσης στελέχωσης της κοινωνικής υπηρεσίας για τα πάμπολλα προβλήματα που παρουσιάζονται (άστεγοι, εξαρτημένοι, μετανάστες, φοιτητές), έλλειψης απολύμανσης σε χώρους εργασίας των υπαλλήλων του δήμου, έλλειψη σε ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας) των εργαζωμένων κλπ.

Επίσης, δεδομένου των οριζόμενων στην υπ`αρ. Πρωτ  266/22-03-2020 εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ προς το ΥΠΕΣ με θέμα «Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού» , οι δήμοι πρέπει μέχρι την 1η Απρίλη να καταρτίσουν σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των μέτρων στις υφιστάμενες δομές αστέγων, ορισμό χώρων ή/και ξενοδοχείων για την κάλυψη των αναγκών σε στέγαση και παροχής υπηρεσιών στο δρόμο. Επιθυμούμε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες σχετικά με το ανωτέρω.

Η πλειοψηφία λοιπόν των θεμάτων που σήμερα υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη θα μπορούσαν να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση, όταν οι συνθήκες εξομαλυνθούν. Δεν κατανοούμε πχ την ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να συζητάμε για την εκ νέου χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, ειδικά την στιγμή που υπάρχουν κατά την πληροφόρησή μας αντιδράσεις για αυτό. 

Με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε την ΑΜΕΣΗ διεξαγωγή δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (όχι εκ περιφοράς) με μοναδικό θέμα τα μέτρα αντιμετώπισης που ο Δήμος οφείλει να πάρει.

Στον συνημμένο πίνακα ψηφοφορίας, τοποθετούμαστε ανα θέμα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μας.

Σχετικά με τοποθετήσεις επι θεμάτων:

Από τα θέματα 6,7,8,14 απέχουμε λόγω της αδυναμίας συζήτησης και ερωτήσεων επί αυτών.
Τα θέματα 3,4, και 5 τα καταψηφίζουμε, δεδομένου ότι έχουμε καταψηφίσει τόσο τον οικονομικό προϋπολογισμό όσο και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Για τα υπόλοιπα αναφέρουμε τα παρακάτω ως τοποθέτηση: 

• Θέμα 19 (Παράταση χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων ημερών Δευτέρας και Τετάρτης από 1/4/2020 έως 30/4/2020): Υπερψηφίζουμε την παράταση της υφιστάμενης χωροθέτησης των Λαϊκών αγορών και προτείνουμε να παραταθεί η ισχύουσα χωροθέτηση περεταίρω για τουλάχιστον 3 μήνες, μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης στη χώρα με τον κορονοϊου.
• Θέμα 20 (Μετακινήσεις - Χωροθετήσεις Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων): Καταψηφίζουμε την εισήγηση. Το θέμα αυτό δεν επείγει και πρέπει να συζητηθεί σε κανονική συνεδρίαση του Δ.Σ. , όταν οι συνθήκες με τον κορονοϊό εξομαλυνθούν και μπορεί να γίνει κανονική συνεδρίαση. Είμαστε ενήμεροι ότι υπάρχουν ενστάσεις από τους συλλόγους των πωλητών στην λαϊκή οι οποίες δεν μπορούν να εξεταστούν χωρίς και την δική τους παρουσία στο Δημοτικό Σύμβούλιο. Προτείνουμε να παραταθεί η ισχύουσα χωροθέτηση μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης στη χώρα με τον κορονοϊό
• Θέμα 21 (Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Χανίων): Καταψηφίζουμε την εισήγηση. Θεωρούμε ότι για μια επένδυση του δήμου σε μία βασική υποδομή σχετική με τα απορρίμματα θα έπρεπε πρώτα να εξαντληθούν όλα τα μέσα εξεύρεσης ιδιόκτητου δημοτικού ακινήτου, και έπειτα να ψάχναμε ιδιωτικό. Την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου θα μπορούσαμε να την δεχτούμε μόνο έπειτα την διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν δημοτικά οικόπεδο για αυτό το σκοπό. Η νεοσύστατη επιτροπή δημοτικής περιουσίας θα μπορούσε να συνεδριάσει με 1ο θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα. 
• Θέμα 22 (Έγκριση μελέτης – ανάπλαση των πεζοδρομίων και νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Νικηφόρου Φωκά) : Καταψηφίζουμε την εισήγηση. Θεωρούμε ότι ένα κρίσημο θέμα όπως το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές και τμηματικές τροποποιήσεις σε κάποιες οδούς. Το θέμα αυτό δεν επείγει και πρέπει να συζητηθεί σε κανονική συνεδρίαση του Δ.Σ. , όταν οι συνθήκες με τον κορονοϊό εξομαλυνθούν και μπορεί να γίνει κανονική συνεδρίαση. 
• Θέμα 28 (Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης και των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και ποδηλατόδρομου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων): Καταψηφίζουμε την εισήγηση, σύμφωνα με την τοποθέτησή μας  στο 24ο θέμα του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου (της 11ης Μάρτη 2020). Έχουμε εκφράσει  αρνητική γνώμη σχετικά με την σκοπιμότητα του έργου και την ανάγκη ιεράρχησής του, έναντι άλλων σημαντικών και αναγκαίων υποδομών για το χανιώτικο λαό.
• Θέμα 34 (Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Προφήτη Ηλία): Απέχουμε λόγω του ότι για άλλη μια φορά δεν έχει λυθεί η ηλεκτρονική αποστολή των μελετών που κατατίθενται για έγκριση.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
Βουρλάκης Νικόλαος
Λουτσέτης Χαράλαμπος»