Αλλάζει το ωράριο και ο τρόπος λειτουργίας του ΚΕΠ

Από τη Διεύθυνση του ΚΕΠ Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, από σήμερα 26/3/2010 το ΚΕΠ:

Θα εξυπηρετεί από 8.00πμ. έως 3.00μ.μ, Δευτέρα έως Παρασκευή στη δ/νση Κυδωνίας 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821341800
Θα λειτουργεί με κλειστή είσοδο και θα παρέχει εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπι προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής και μόνο για κατεπείγουσα ανάγκη η οποία θα βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο/υπεύθυνο του ΚΕΠ.

Θα διεκπεραιώνει τα ηλεκτρονικά αιτήματα που θα υποβάλλονται είτε μέσω της πύλης “ΕΡΜΗΣ” είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων όπου αυτό είναι εφικτό.

Για την νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο ΚΕΠ, το οποίο και θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση της μετάβασης του με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).

Ο πολίτης ο οποίος ΔΕΝ έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία ΔΕΝ έχει δικαίωμα εισόδου στο ΚΕΠ.