Παρακαλούνται πλοίαρχοι, ιδιοκτήτες σκαφών και ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι να μη διέλθουν από τη θαλάσσια περιοχή κατά τις ώρες και ημερομηνίες που ανακοινώνονται

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς, στο Πεδίο Βολής Μάλεμε για το μήνα Απρίλιο 2020 ως κάτωθι:

  • Στις 01, 07, 09 & 27 Απριλίου 2020 από 08:00 έως και 13:30 και επιπλέον για την 07, 09 Απριλίου 2020 από 19:30 έως 23:30 τοπική ώρα.
  • Στις 02 & 28 Απριλίου 2020 από 21:00-05:00 τοπική ώρα για την διεξαγωγή νυχτερινής εκπαίδευσης.

Επίσης εκτάκτως για την 31 Μαρτίου 2020 από 08:00 έως και 13:30 και από 19:30 έως και 23:30 για την εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς.

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.