Έμφαση στην υποστήριξη εργαζομένων και πελατών σε σχέση με το COVID-19 - Κεφαλαιακό απόθεμα άνω των €2 δισ. - Ισχυρή επίδοση το 2019 σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

Τα αποτελέσματα για το 2019 καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπισης του κορωνοϊού ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Διασφάλιση υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων, επιχειρηματική συνέχεια και υποστήριξη των πελατών σε σχέση με τις συνέπειες του COVID-19

 • Κεντρική προτεραιότητα η ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας
 • Αδιάλειπτη λειτουργία με έγκαιρες και προληπτικές δράσεις, ευθυγραμμισμένες με το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας
 • Ένας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται από το σπίτι. Τρεις στους τέσσερις ο αντίστοιχος δείκτης για τις κεντρικές υπηρεσίες
 • Δέσμευση παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας πανελλαδικά. Προώθηση της ψηφιακής τραπεζικής
 • Εντατική προετοιμασία για χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω στοχευμένων λύσεων προς τους πελάτες της Τράπεζας για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης που προήλθε από το COVID-19
 • Η Τράπεζα ως πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπεθυνότητας (ESG) έχει δραστηριοποιηθεί ώστε να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία

Επιδόσεις: Ισχυρή πρόοδος το 2019

 • Καθαρά έσοδα από τόκους +2% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα από προμήθειες +9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Λειτουργικά έξοδα μειωμένα 6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Έσοδα προ φόρων και προβλέψεων +6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Έξοδο προβλέψεων 1,9% επί των δανείων μετά από προβλέψεις
 • Καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους €270 εκατ. έναντι €185 εκατ. το 2018
 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων €4,1 δισ. στην Ελλάδα

Εξυγίανση ισολογισμού: Εντατική προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής» και με οργανική βελτίωση

 • 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 4ο 3μηνο 2019
 • Μείωση ΜΕΑ κατά €3 δισ. το 2019 στα €24,5 δισ. Ιστορικά χαμηλό επίπεδο αθετήσεων και επενα-αθετήσεων το 4ο 3μηνο 2019
 • Tο Σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης των ΜΕΑ
 • Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους €7 δισ. (~€5 δισ. “Vega”, ~€2 δισ. “Phoenix”)
 • Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς υποστηρίζει το σχέδιο μείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας

Ισχυρή κεφάλαιακή θέση και προφίλ ρευστότητας

 • Έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ. τον Φεβρουάριο 2020
 • Δείκτης CET-1 στο 14,8% και συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,8% proforma για το Tier 2 του Φεβρουαρίου 2020
 • Κεφαλαιακό απόθεμα €2,3 δισ. πάνω από την ελάχιστη Συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση 11,75% για το 2020
 • Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 79%. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 117% στο τέλος 2019
 • Καταθέσεις πελατών +6% σε ετήσια βάση
 • Ισχυρή θέση και υψηλά αποθέματα ρευστότητας στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο

Οι δηλώσεις του Προέδρου του Δ.Σ., Γιώργου Χαντζηνικολάου

"Ο κορονοϊός έχει αναδειχθεί σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η οποία εξελίσσεται παράλληλα και σε ισχυρό σοκ για τις οικονομίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2019 ήταν έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το κατά πόσο οι θετικές εξελίξεις του 2019 θα καταφέρουν να συντηρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα σε ένα  περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες συνθήκες. Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, μας επιτρέπουν να ανταπεξέλθουμε στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση και να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες.

Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση  των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων της και της κοινωνίας εν γένει."