Ο δήμος Καντάνου - Σελίνου και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δήμου Καντάνου - Σελίνου έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητώντας την ενσωμάτωση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, καλλιέργειας ελιάς  και  κτηνοτροφίας στα έκτακτα μέτρα στήριξης.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Υπουργέ.

Τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση και αφορούν επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού είτε μένουν ανοικτές είτε κλείνουν, άρα και όσες αγροτικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτές, δεν εντοπίζονται επιχειρήσεις που αφορούν την κατεξοχήν εκμετάλλευση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, της καλλιέργειας της ελιάς καθώς και της κτηνοτροφίας. Οι βασικοί πυλώνες του πρωτόγεννη τομέα τείνουν να καταρρεύσουν μέσα στην δίνη των επιπτώσεων από αυτήν την υγειονομική κρίση.

Ο  πρωτογενής τομέας έχει δεχτεί ένα ντόμινο συνεπειών με πολύ γοργό ρυθμό. Με τα αναγκαστικά βεβαία μέτρα που πάρθηκαν υπέστη μεγάλη ζημία και  η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να πουλήσουν την παραγωγή τους , μιας και με τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορούν να διακινηθούν και να πουληθούν τα προϊόντα τους. Οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών πουλούν περιορισμένης  ποσότητες σε τιμές  εξευτελιστικές, ενώ ο κύριος όγκος της παραγωγής τους καταλήγει στις χωματερές και τα σκουπίδια. Οι ελαιοκαλλιεργήτες αντιμετώπισαν φέτος μεγάλη απώλεια εισοδήματος λόγω της υποβάθμισης της ποιότητας του ελαιολάδου(εμφάνιση γλειοσπόριου -καθολική δακοπροσβολή- και της απώλειας του ελαιοκάρπου(χαλαζόπτωση)  και  έρχεται τώρα να επιδεινωθεί αυτή η οικονομική κατάσταση , μέσα από τις δυσμενείς συνέπειες και αβεβαιότητα από την εμφάνιση του ιού.  Δε μπορούν βέβαια να μείνουν ανεπηρέαστοι και οι μελισσοπαραγωγοί μέσα σε αυτό το περιβάλλον της πρωτοφανής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στην ευρύτερη περιοχή την Κρήτης επικρατεί η παραπάνω κατάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση βλέποντας τους κόπους μιας  χρόνιας  να καταστρέφονται, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής τους κατάρρευσης, μη μπορώντας ούτε να πουλήσουν την σοδιά τους και κατ΄ επέκταση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ταυτόχρονα η κρίση αυτή μεταφέρεται σε αριθμό επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, όπως Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Οπωροκηπευτικών – Εμπόρους, που μέσα από εκεί πωλούνται  τα αγροτικά προϊόντα των παραγωγών στον καταναλωτή και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ελεύθεροι επαγγελματίες καταστημάτων, που πωλούν αγροτικά εφόδια στους παραγωγούς για την εκμετάλλευση τους.

Αυτή η οικονομική αστάθεια αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες με πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους, στους αλιείς, αλλά και στους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς παραγωγής.    

Κρίνεται άμεσης και επιτακτικής ανάγκης:

  • Να διευρυνθεί άμεσα η λίστα, που αφορά τον  πρωτογενή τομεία και συγκεκριμένα  της καλλιέργειας θερμοκηπιακών προϊόντων –κτηνοτροφίας – καλλιέργειας ελιάς, στους ΚΑΔ  των επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν βοηθήματα  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.
  • Αναστολή πληρωμών ΕΛΓΑ, ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολύσια σε τράπεζες για το επόμενο εξάμηνο για τους γεωργούς  και κτηνοτρόφους
  • Επίσπευση της αποζημίωση για την απώλεια παραγωγής - εισοδήματος από την καλλιέργεια της ελιάς, είτε μέσω πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, είτε μέσω ΕΛΓΑ.
  • Αλλαγή του νομικού πλαισίου αποζημίωσης του ΕΛΓΑ λαμβάνοντας υπ όψιν τις νέες κλιματολογικές αλλαγές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα  τόσο για την θερμοκηπιάκη καλλιέργεια όσο και την ελιά.
  • Νέο αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ ειδικά για την κατηγορία αγροτών και κτηνοτρόφων και να μην καταβληθεί το τέλος επιτηδεύματος προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους σε συνθήκες κρίσης και μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας(για μη μέλη συνεταιριστικών σχημάτων)
  • Ένταξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ελαιοκαλλιεργητών και των κτηνοτρόφων σε καθεστώς  de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).
  • Καταστολή της αισχροκέρδειας από εμπόρους και μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να μην πληγούν οι κοινωνικές ομάδες της υπαίθρου
  • Επιπρόσθετη παράταση  για όσο χρειαστεί στην υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας στον ΟΣΔΕ και ένταξη αυτής της παροχής υπηρεσίας στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων για τα μέτρα στήριξης.
  • Παρέμβαση από τις τράπεζες και για τους αγρότες μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής κλάδος.

Βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες που κάνουν επιτακτική την  άμεση θωράκιση των γεωργών –κτηνοτρόφων μέσω της στήριξη χωρίς εξαιρέσεις στα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον  κορωνοϊό και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την επάρκεια - ασφάλεια τροφίμων και εργαζομένων στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα, στα πλαίσια των συνολικών μέτρων, θα βοηθήσουν στην προστασία της κοινωνικής συνοχής, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Με εκτίμηση

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΒΟΥΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠ/ΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ