Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Πλατανιά με το Πολυτεχνείο Κρήτης για Ανάπτυξη Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Κινητικότητα  στα πλαίσια του πρότυπου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon 2020 SUMP-PLUS”

Στο Δήμο Πλατανιά είναι σε εξέλιξη η συνδιαμόρφωση του οράματος και των μέτρων προτεραιότητας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Η συνεργασία, η οποία αξιοποιεί τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που αποκτάται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning - Pathways and links to Urban Systems»1,συνεχίζεται ακολουθώντας ασφαλείς μεθόδους συνεργασίας για τα μέλη των ομάδων εργασίας μέσω διαδικτυακών συναντήσων και σύγχρονων τεχνολογικών πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Στο SUMP-PLUS, που υποστηρίζεται απο το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δήμος Πλατανιάς συμμετέχει ως πόλη εφαρμογής πρότυπης μεθοδολογίας.

Στο άμεσο χρονικό διάστημα προβλέπεται διαδικτυακή συνάντηση και συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς όπως η Περιφέρεια, οι γειτονικοί δήμοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι Ενώσεις Ξενοδόχων και Επιχειρηματιών του Δήμου, το ΚΤΕΛ, η Αστυνομία, οι εκπαιδευτικοί φορείς, κλπ, ώστε να εξεταστούν νέες προσεγγίσεις και ευκαιρίες για περισσότερο βιώσιμες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, 

Οι δράσεις αναμένεται να βοηθήσουν το Δήμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα, τις κατακόρυφα αυξημένες ανάγκες κατά την τουριστική περίοδο και τις περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, βελτιώνοντας συνολικά την εικόνα της πόλης ως τουριστικό προορισμό αλλά και την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας τόσο στην τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε, μετά από αξιολόγηση πολλών προτάσεων που είχαν υποβληθεί,  το 4ο τρίμηνο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2022.