Έγιναν έλεγχοι σε όλα τα αντλιοστάσια και στο δίκτυο αποχέτευσης

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον έντονο κυματισμό προκάλεσαν τις άσχημες εικόνες με πάσης φύσεως σκουπίδια και βρωμιές να επιπλέουν στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Εικόνες που άλλωστε έχουν επαναληφθεί στο παρελθόν όταν υπάρχουν κύματα που είτε μεταφέρουν μέσα στην κλειστή λεκάνη του λιμανιού, είτε ανασηκώνουν από τον βυθό ότι «βρωμιά» υπάρχει.

Σε ότι αφορά στους πολίτες που ανησύχησαν για ενδεχόμενη ρίψη λυμάτων, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΧ όλο το δίκτυο αποχέτευσης λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σήμερα και κατόπιν της σχετικής αυτοψίας του συνεργείου συντήρησης δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σε όλα τα αντλιοστάσια και το δίκτυο αποχέτευσης σε όλο το μήκος του βόρειου παραλιακού μετώπου της πόλης των Χανίων, δεν διαπιστώθηκε βλάβη σε κάποιο από τα αντλιοστάσια ή διαρροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (λυμάτων)».