Ανακοίνωση του Διαχειριστή Ελληνικού Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 15.4.2020 ημέρα Μ. Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 09.30 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Αλικιανός – Βατόλακκος – Κουφός – Γαβρανού  - Σκονίζο – Σκηνές – Χλιαρό – Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός -  Καράνου – Ορθούνι – Μεσκλά – Θέρισσος – Ζούρβα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.