Κρατικές ενισχύσεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες οι οποίες υπέστησαν τεράστιες καταστροφές το 2019 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης προχώρησε σε αποφάσεις που ορίζουν κρατικές ενισχύσεις (de minimis) σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες Χανίων ύψους 1.500 ευρώ το στρέμμα.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Ύψος ενίσχυσης

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση, ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε θερμοκήπια, που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2019.

Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ ανά στρέμμα θερμοκηπιακής καλλιέργειας.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του ΕΚ 316/2019 (134.272.042 €).

Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.963.500 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Δείτε εδω αναλυτικά την απόφαση για τα θερμοκήπια.

Πηγή: agronews.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook