Το τμήμα Μηχανικών παραγωγής και διοίκησης και το εργαστήριο ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης θα συνεργαστεί με το  Audencia Business School της  Γαλλίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση για αυτή τη συνεργασία

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την συνεργασία του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Π.Κ. με το Audencia Business School της  Γαλλίας. Συγκεκριμένα ο Επίκουρος Καθηγητής του Π.Κ. Γιώργος Ατσαλάκης, Οικονομολόγος, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αιμίλιο Γαλαριώτη Αναπληρωτή Κοσμήτορα Έρευνας του Audencia Business School, ξεκίνησαν  την ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης  για την διάδοση της επιδημίας του Covid 19 στην Γαλλία. Στόχος των προβλέψεων είναι η καταγραφή της πορείας του ιού μέσω σιγμοειδών καμπυλών και καμπυλών κύκλων ζωής  προκείμενου να δοθεί στην πολιτεία, στην επιχειρηματική κοινότητα και στους ιδιώτες, ένα χρονοδιάγραμμα του τέλους της επιδημίας στην Γαλλία. 

Οι περισσότερες οικονομίες θα δεχθούν πολύ σοβαρά πλήγματα πρίν και μετά την έλευση του ιού, και σε κάποιους τομείς της οικονομίας οι επιπτώσεις θα είναι τόσο σημαντικές, όπου τέτοια  σφοδρότητα δεν θα έχουμε δει από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης του 1929.  Οπότε η πρόβλεψη του τέλους της επιδημίας είναι πολύ σημαντική για όλους, καθόσον πρέπει να ληφθούν από τώρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ανάρρωση της οικονομίας και να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της επιδημίας.

Η τεχνογνωσία που αναπτύξαμε στο εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης για την πρόβλεψη του τέλους της επιδημίας και την σημασία που έχει αυτή η πληροφορία για την κοινωνία, καθώς και η έγκαιρη πρόβλεψη από 28/03/2020 τόσο της κορυφής όσο και του τέλους της επιδημίας στην Ελλάδα, αξιολογήθηκαν πολύ θετικά  από το Audencia Business School της Γαλλίας. Να σημειωθεί ότι το εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης ήταν το πρώτο στην Ελλάδα αλλά και πιθανόν παγκοσμίως που δημοσίευσε τόσο νωρίς εκτός από την κορυφή, και το τέλος της καμπύλης της επιδημίας.

Οι περισσότερες έρευνες εστιαζόταν μόνο στην εύρεση της κορυφής.  Εμείς υπολογίσαμε αρκετά νωρίς και το τέλος για να δώσουμε την πληροφορία που τόσα αναζητούσε ο κόσμος : πότε θα τελειώσει η επιδημία. Έτσι δώσαμε μια καμπανοειδή καμπύλη που έδειχνε το τέλος της επιδημίας.

Για την συνεργία, αξιολογήθηκε θετικά, ότι η ομάδα του τουρισμού του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, ήδη συμβουλεύει τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) με επιστημονικά δεδομένα για ορθότερη λήψη αποφάσεων στον τουρισμό. Η ομάδα τουρισμού περιλαμβάνει τους: Ατσαλάκη Γεώργιο Επίκουρος Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, Τσούμπρη Βασίλειο φοιτητή Π.Κ., Ατσαλάκη Ιωάννα Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Κ., Ζοπουνίδη Κώστα Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, Δρ. Μπαουράκη Γιώργο Διευθυντή του Μ.Α.Ι.Χ..

Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η συνεχής παροχή συμβουλών του κ. Ατσαλάκη και του εργαστηρίου, στην Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τον «Δρόμο του Μεταξιού» γνωστό ως Silk Road International Chamber of Commerce (SRCIC) με την πρωτοβουλία One Belt one Road (BRI), με αλλεπάλληλες επισκέψεις κατ’ έτος στην Κίνα από το 2016.  
Ο αλγόριθμος του  μοντέλου Πρόβλεψης  που προέβλεψε με επιτυχία την κορυφή και το τέλος της επιδημίας στην Ελλάδα όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της Γαλλίας.

Διάγραμμα 1: Η πρόβλεψη του τέλους της επιδημίας για την Ελλάδα.


Σύμφωνα με την πρόβλεψη για την Ελλάδα το τέλος της επιδημίας είναι στα μέσα Μάιου. Οι πολίτες και η επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ημερομηνία αυτή για να προγραμματίσουν τις αποφάσεις τους για τις επιχειρήσεις τους και τις οικογένειες τους. Επίσης και η πολιτεία για τις δικές της αποφάσεις. Η πρόβλεψη αυτή επαναλαμβάνεται  καθημερινά και θα δημοσιεύεται.  
Η προσαρμογή του μοντέλου για την Γαλλία, έγινε με την συνεργασία του Καθηγητή Αιμίλιου Γαλαριώτη Αναπληρωτή Κοσμήτορα Έρευνας του Audencia Business School, του Ατσαλάκη Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, και του ερευνητή Τσούμπρη Βασίλειου φοιτητή του Π.Κ. που αποτελούν την ομάδα προβλέψεων για την εξάπλωση του covid 19.  Στο διάγραμμα 2 είναι το γράφημα που παρήγαγε το μοντέλο πρόβλεψης για την Γαλλία . 

 
Διάγραμμα 2: Η πρόβλεψη του τέλους της επιδημίας για την Γαλλία.


Η πρόβλεψη για την Γαλλία είναι αρκετά ενθαρρυντική καθόσον η επιδημία έχει περάσει την κορυφή και βαίνει προς σταθερή μείωση. Η απότομη αυξομείωση των κρουσμάτων από μέρα σε μέρα δυσκολεύει την ακριβή πρόβλεψη του τέλους της επιδημίας. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πρόβλεψη του τέλους προσδιορίζεται προς τα μέσα με τέλος Μαΐου. Η πρόβλεψη θα επαναλαμβάνεται κάθε τρεις μέρες και θα δημοσιεύεται. 
Είναι μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε με τη φίλη χώρα Γαλλία για ένα τόσο σημαντικό θέμα. 

Χανιά 23/04/2020 Ατσαλάκης Γιώργος Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης".