Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 27.4.2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:
Κομιτάδες – Βουβάς – Νομικιανά – Κούτελος – Αγ. Νεκτάριος.

2. Στις 28.4.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:
Πλατανιάς (περιοχή ΜΥΛΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Ξενοδοχείο “SANTA ELENA” – Ξενοδοχείο “ΕΡΑΤΩ”.

3. Στις 29.4.2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14.00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:
Αλικιανός – Φουρνές – Σκηνές – Βατόλακκος – Γαβρανού – Κουφός – Σκονίζο – Ορθούνι – Χλιαρό – Λάκκοι – Ασκορδαλός – Καράνου – Ομαλός – Μεσκλά – Θέρισο – Ζούρβα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.