Τα θέματα της ημερήσια διάταξης του Δ.Σ. της 4ης Μαΐου

Στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Πίνακας θεμάτων

Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Δήμαρχος}
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
Αίτηση μείωσης μισθώματος καταστήματος βάσει διατάξεων του Ν. 4071/2012 {Αλόγλου}
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων {Αλόγλου}
Οικονομική συμμετοχή ή απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγραφόμενων παιδιών στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 {Ζερβουδάκη}
Έγκριση λειτουργίας νέας δομής «Δημοτικό Κοινωνικό Πλυντήριο» καθώς και έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου {Ζερβουδάκη}
Αποδοχή  παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την απρόσκοπτη λειτουργία της παρασκευής συσσιτίου{Ζερβουδάκη}
Έγκριση στοχοθεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων για το οικονομικό έτος 2020 {Γιαννακάκης}
Παρεμπόδιση κυκλοφορίας και απαγόρευσης στάθμευσης επί τμήμα της οδού Στρατουδάκη της Δ.Κ./ Περιβολίων του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες του έργου «Δίκτυα όμβριων Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων {Χατζηδάκη}
Απαγόρευση – Παρεμπόδιση - ρύθμιση κυκλοφορίας σε ανώνυμο δρόμο και οδό Συμμάχων {Χατζηδάκη}
Παρεμπόδιση - ρύθμιση κυκλοφορίας στην αδιέξοδο πάροδο επί της Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, στο Μακρύ Τοίχο {Χατζηδάκη}
Απαγόρευση – Παρεμπόδιση - ρύθμιση κυκλοφορίας σε ανώνυμο δρόμο και στην οδό Αλ. Παπαναστασίου {Χατζηδάκη}
Απαγόρευση – παρεμπόδιση - ρύθμιση κυκλοφορίας στην ανώνυμη πάροδο κάθετη στην οδό Ελευθερίας – περιοχή Πασακάκι {Χατζηδάκη}
Παρεμπόδιση κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης επί τμήματος της οδού Ελευθερίας (Δημοτικό Στάδιο Περιβολίων – οδός Προφήτη Ηλία) της Δ.Κ. Περιβολίων του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες του έργου «Δίκτυα ομβρίων Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων» {Χατζηδάκη}
Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2020» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ-ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» {Ξανθουδάκης}
Αντικατάσταση – φύτευση νέας δενδροστοιχίας στην οδό Ν. Φωκά {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Καραολή και Δημητρίου» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Διαγραμμίσεις οδών – Διαβάσεις ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2018» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα ΔΕ Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Θερίσου έτους 2019» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών – καταστροφών από θεομηνίες» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις επισκευές δημοτικών κτιρίων ΔΕ Χανίων (εκτός σχολικών) έτους 2019» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς (ΝΓΑ) σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», “FTTH Α/Κ ΚΥΔΩΝΑ” {Ξανθουδάκης}
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της με αρ. πρωτ. 54917/22-11-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005896398 22-11-2019) υπογραφείσας σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (Παραδοτέο 4.4.2) με ακρωνύμιο «Step2Smart» του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014- 2020» {Ξανθουδάκης}
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. 316Α επί της οδού Γιαμπουδάκη» {Ξανθουδάκης}
Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 2017» {Ξανθουδάκης}
Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}
Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος Φρουρίου Νησίδας Σούδας» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2013» {Ξανθουδάκης}
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Θερίσου έτους 2018» {Ξανθουδάκης}
Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα ΔΕ Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}
Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Καποκάκη Μαρία) {Χαζιράκης}
Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Αγγελάκη Μαριάννα) {Χαζιράκης}
Απαλλοτρίωση ακινήτου στο ΟΤ 28β του σχεδίου πόλεως Χανίων) {Χαζιράκης}
Διόρθωση ασυμφωνιών ανάμεσα στις λεκτικές περιγραφές και τις γραφικές απεικονίσεις σημείων των ορίων του οικισμού Γαλατά (Γειτονιά Α) Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων  {Χαζιράκης}
Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτ.  κκ 0908075/οτ 1401 σχ. πόλεως «Πασακάκι -Χαρακιάς» ) {Χαζιράκης}
Αποζημίωση ακινήτων  με κκ  120569/ΟΤ 1109  και 120715/ΟΤ 1122α περιοχής «Χαλέπα»  {Χαζιράκης}
Αποζημίωση  ακινήτων   ΟΤ 839 -840  σχεδίου πόλεως «Λενταριανά» Χαζιράκης}
Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία  κκ  010313 ΟΤ 169 περιοχής «Δασύλλιο Αγροκηπίου » {Χαζιράκης}
Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ιδ. ΚΑΕΚ 50150413007 ΟΤ 332 παλαιού σχ. πόλεως Δ. Χανίων) {Χαζιράκης}


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook