Οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Ν. Χανίων –Ρεθύμνης, έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν οι 30 – συνολικά – οι οποίοι κατέθεσαν προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης κατά της «περιπετειώδους» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων η οποία ελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου με οριακή πλειοψηφία, για την δημιουργία κυνοκομείου στο Καμπάνι Ακρωτηρίου.

Πρόκειται για δυο προσφυγές, η μια από 28 δημοτικούς συμβούλους, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών και η άλλη από πρώην δημοτικό σύμβουλο οι οποίες απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χωρίς να εξεταστεί η ουσία της υπόθεσης, αλλά με την βασική αιτιολογία πως :

«Η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εκδοθείσα   στα πλαίσια της προαναφερόμενης πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για  ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» υπέχει θέση πρότασης ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας  και δεν παράγει  έννομα αποτελέσματα πριν την έκδοση της εγκριτικής πράξης αποδοχής της στην οποία και ενσωματώνεται…»

Αναλυτικότερα στις  10 Μαρτίου υποβλήθηκε  προσφυγή των:

Τελεμενή Βαίτση, Εμμανουήλ Φραγκάκη, Αριστείδη Παπαδογιάννη, Δημητρίου Λειψάκη, Γεωργίου Τσαπάκου, Εμμανουήλ Καραγιαννάκη, Εμμανουήλ Κεμεσίδη, Πέτρου Δρακάκη, Γεωργίου Κουκουβιτάκη, Θεοδώρου Τζίκα, Σπυρίδωνα Αποστολάκη, Πέτρου Κοκοτσάκη, Λάμπρου Γούλα, Μύρωνα Γιακουμογιαννάκη, Γρηγορίου Αρχοντάκη, Ναυσικάς Αγγελάκη, Κωνσταντίνου Πρωτοπαπαδάκη, Ιωάννη Σφυράκη, Νίκης Αποστολάκη, Νικολάου Αρχοντάκη, Ιωάννη Φραγκάκη, Νικολάου Βουρλάκη, Χαραλάμπους Λουτσέτη, Σεραφείμ Ρίζου, Ιωάννη Κουτράκη, Ιωάννη Σαρρή, Βασιλείου Λιβάνιου και Χαραλάμπους Κουρούση, όλων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου  Χανίων  και  Εμμανουήλ Τσιτωνάκη Προέδρου Κοινότητας Κουνουπιδιανών.

Στην προσφυγή και στους λόγους για τους οποίους οι 29 ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου μεταξύ άλλων αναφέροντο και τα εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων προσήλθε στις 19-02-2020 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ αριθμ.7067/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του σώματος. Στην ημερησία διάταξη της εν λόγω συνεδρίασης και με αύξοντα αριθμό «22» περιλαμβάνονταν το θέμα « Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προετάχθη η συζήτηση –ενημέρωση του Δημάρχου επί επίκαιρων σοβαρών θεμάτων του Δήμου που διήρκησε κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ.8 του Κανονισμού Λειτουργίας του σώματος τρείς ώρες από την έναρξη της. Στην συνέχεια και ενώ η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προχωρούσε κανονικά φτάνοντας στο υπ. αριθμ. 7 θέμα  και ενώ είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Προέδρου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  η διακοπή της συνεδρίασης περί ώρα 23.00 και συνέχιση αυτής την Παρασκευή 21-2-2020, αίφνης ετέθη σε ψηφοφορία και έγινε αποδεκτή η πρόταξη συζήτησης του επίμαχου  υπ αριθμ. 22 θέματος.

 Η συζήτηση  διήρκεσε μέχρι την πέμπτη πρωινή ώρα της επόμενης ημέρας, οπότε και παρά τις διαμαρτυρίες και αφού είχαν αποχωρήσει λόγω σοβαρών ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δημοτικοί σύμβουλοι, έγινε δεκτή η εισήγηση του αγορητή, με εσφαλμένη όμως καταμέτρηση των ψήφων αφού ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Λιβάνιος προσμετρήθηκε ως απέχων ενώ στην πραγματικότητα καταψήφισε την εν λόγω εισήγηση. 

Το γεγονός αυτό υπήρξε συνέπεια της αδικαιολόγητης εμμονής και επιμονής ολοκλήρωσης της συζήτησης ενός τόσο σημαντικού και σοβαρού θέματος σε μία συνεδρίαση και μάλιστα κατά προτεραιότητα, σε χρόνο που δεν συνάδει με την λογική, εύρυθμη και γόνιμη λειτουργία ενός δημοτικού συμβουλίου.»

Όπως επισημαίνεται στην προσφυγή τα παραπάνω συνιστούν:

α) Παράβαση του άρθρου 67  παρ. 7 του Ν.3852/10 και των άρθρων 3 παρ.6, 4 παρ.8 και 17 και 9 παρ.13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Η αρχική ψηφοφορία  για πρόταξη συζήτησης του θέματος, έλαβε χώρα χωρίς αιτιολόγηση ή εισήγηση   και παρά τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων και είναι  άκυρη επίσης και  λόγω μη  συμμετοχής σ΄αυτήν του παρευρισκόμενου Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητος Κουνουπιδιανών αλλά και του 1ου,3ου και 19ου εκ των προσφευγόντων οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω σοβαρών ειλημμένων υποχρεώσεων. Επίσης  και η τελική ψηφοφορία με την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη είναι άκυρη καθώς κατά παράβαση του άρθρου 8 παρ.11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ελήφθη με ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου  αλλά με ανάταση χειρών.

γ) Παράβαση του άρθρου 68 του Ν.3852/10 καθόσον στις αυστηρά επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις των μελών του δημοτικού συμβουλίου αντιστοιχεί και η υποχρέωση να εξασφαλίζεται η πραγματική τους δυνατότητα συμμετοχής και σύμπραξης για την λήψη απόφασης του συλλογικού οργάνου.

δ) Παραβίαση της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 λόγω μη κλήσης και συμμετοχής στην συνεδρίαση του προέδρου της Κοινότητας Μουζουράς καθόσον στην προσβαλλόμενη πράξη αναφέρεται ότι το καταφύγιο θα κατασκευαστεί  επί ακινήτου του Δήμου στην θέση «Λάθηρα» Καμπανίου στην Δ.Ε Ακρωτηρίου χωρίς να οριοθετούνται τα ακριβή  διοικητικά όρια αυτού, ώστε καλείπεται βάσιμη υποψία ότι περιλαμβάνεται και στα διοικητικά όρια της εν λόγω Κοινότητας.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Μετά από εκτενή ανάλυση η Αποκεντρωμένη απέρριψε την προσφυγή «αφ ενός μεν διότι  η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εκδοθείσα   στα πλαίσια της προαναφερόμενης πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για  ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» υπέχει θέση πρότασης ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας  και δεν παράγει  έννομα αποτελέσματα πριν την έκδοση της εγκριτικής πράξης αποδοχής της στην οποία και ενσωματώνεται  αφ ετέρου δε οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της διαδικασίας λήψης της  αφορούν στην ουσιαστική κρίση και ελεύθερη βούληση του σώματος να προτάξει, συζητήσει  και λάβει  απόφαση επί του εν λόγω θέματος η οποία τυγχάνει ανέλεγκτη στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως οριοθετείται στις συνδυασμένες διατάξεις των  άρθρων 214 παρ.1 ,227 και 238 του Ν.3852/10.         

Περαιτέρω  δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω ακυρότητα  ούτε της πρώτης διεξαχθείσας ψηφοφορίας  (για την πρόταξη του θέματος)  εκ  της  μη  συμμετοχής σ΄αυτήν του παρευρισκόμενου Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητος Κουνουπιδιανών δεδομένου ότι αυτός  δεν αποτελεί μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ούτε και της τελικής  ψηφοφορίας  λήψης της προσβαλλομένης (με ανάταση των χειρών αντί της ονομαστικής κλήσης κατά τις προβλέψεις του άρθρου  8 παρ.11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού   Συμβουλίου)    καθώς    από   κανένα δημοτικό   σύμβουλο   δεν   έγινε  επίκληση  παρεμπίπτοντος  ζητήματος παραβίασης του Κανονισμού προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα κατά τις προαναφερόμενες προβλέψεις του  άρθρου  4 παρ.17 και 18  αυτού,  αλλά  αντίθετα το σύνολο των παρόντων συμβούλων συμμετείχαν σ΄αυτήν  διά  ανάτασης των χειρών και σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση  στην κρινόμενη προσφυγή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εκτός  της εσφαλμένης  προσμέτρησης  της ψήφου του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Λιβάνιου ως αποχή αντί καταψηφιστικής, γεγονός όμως που δεν  ανατρέπει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ( 18 θετικές ψήφοι έναντι 17 αρνητικών σ΄αυτήν  την περίπτωση)»

Να σημειωθεί πως η δεύτερη προσφυγή είχε υποβληθεί από τον πρώην δημοτικό σύμβουλο και κάτοικο Κουνουπιδιανών Ακρωτηρίου Νεκτάριο Αλεξανδράκη, η οποία επίσης απορρίφθηκε αφενός γιατί – όπως και στην πρώτη – κρίθηκε ότι η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αφορά σε πρόταση ένταξης σε πρόγραμμα και δεν παράγει ένομμα αποτελέσματα και αφετέρου γιατί κρίθηκε πως υπάρχει – για τον κ. Αλεξανδράκη - έλλειψη εννόμου συμφέροντος.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook