Συνέρχεται σήμερα Δευτέρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank, με αντικείμενο τη συγχώνευσή της τράπεζας με την Alpha Bank.

 Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την συγχώνευση της Eurobank με την Alpha Bank με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα έγκρισης της συγχώνευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα ενημερώσει την Γενική Συνέλευση επί θεμάτων που αφορούν στην μετά τη συγχώνευση τράπεζα και θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2011.

 

in.gr