Η ενδεχόμενη συμφωνία στην Ευρωζώνη για «κούρεμα» 50% στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες (συνολικής αξίας 149 δισ. ευρώ περίπου ώς το 2020) θα μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 75 δισ. ευρώ περίπου, όταν το σύνολο του χρέους έχει σκαρφαλώσει στα 360 δισ. ευρώ.

Καθώς μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους αποτελούν, πλέον, τα δάνεια των κρατών της Ευρωζώνης και τα ομόλογα, ονομαστικής αξίας 60 δισ. ευρώ, που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ, είναι προφανές ότι τα οφέλη δεν είναι τόσο μεγάλα, ιδίως αν συνυπολογισθούν οι επιπτώσεις που θα έχει η πτώχευση σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και κατά συνέπεια στο ίδιο το κράτος και τους φορολογούμενους.

Αναλυτικά, εκτός από τα 148,7 δισ. ευρώ που είναι η αξία των ομολόγων που λήγουν έως το 2020, το κραιτκό χρέος αποτελείται ακόμα από τα δάνεια της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ (65 δισ. + τα 8 δισ. της 6ης δόσης), τα ομόλογα που έχει αποκτήσει η ΕΚΤ κατά τις παρεμβάσεις της στη δευτερογενή αγορά (60 δισ. ευρώ με μέση τιμή κτήσης 45 δισ. ευρώ περίπου), τα ομόλογα που λήγουν μετά το 2020 (υπολογίζονται στα 67 δισ. ευρώ) και τα ειδικά δάνεια και ομόλογα του Δημοσίου.

Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, στα 15 δισ. ευρώ είναι οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων.