Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει εκτέλεση ακουστικών μετρήσεων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά όρμου Σούδας μεταξύ στιγμάτων :

Α) φ:35ο 31΄Β - λ: 024ο 26΄Α
Β) φ:35ο 27΄Β - λ: 024ο 26΄Α
Γ) φ:35ο 25΄Β - λ: 024ο 38΄Α
Δ) φ:35ο 32΄Β - λ: 024ο 38΄Α
Ε) φ:35ο 32΄Β - λ: 024ο 28΄Α
ΣΤ) φ:35ο 31΄Β - λ: 024ο 28΄Α

Την Τρίτη 02 Ιουνίου 2020 από ώρας 09:00 έως τις 16:00 τοπική με εναλλακτική, την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020 από ώρας 09:00 έως τις 16:00 τοπική.

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή ή την τήρηση αυξημένης προσοχής εντός αυτής. 3.Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.