Ένα ακόμα καταρτισμένο στέλεχος που γνωρίζει καλά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πλαισιώνει πλέον το δυναμικό team της ΑΕΝΑΟΣ.
 
Η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα καλωσορίζει το νέο μέλος της, την κα. Γεωργιάδη Στεφανία, η οποία θα ηγείται στο Τμήμα Ανάπτυξης Αιολικών & Φωτοβολταικών σταθμών.
 
Η κα. Γεωργιάδη Στεφανία είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). 
 
Το τμήμα Ανάπτυξης Αιολικών & Φ/Β σταθμών αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τον όμιλο της ΑΕΝΑΟΣ. 
 
Με άρτιες υπηρεσίες αδειοδότησης το Τμήμα Ανάπτυξης είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε αίτημα για επένδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 
Οι εξειδικευμένες γνώσεις της κα. Γεωργιάδη στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σε συνδυασμό με την τεχνική επάρκεια της ΑΕΝΑΟΣ, μπορούν να διασφαλίσουν ένα σίγουρο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.
 
"…όραμα μας η μέγιστη αξιοποίηση των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας για τον άνθρωπο και τη φύση…"