Διευκρίνιση της ΔΕΥΑΧ για πληρωμές λογαριασμών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.

Αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε με τους λογαριασμούς 3ου τριμήνου 2019 της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι οι λογαριασμοί που εξοφλήθηκαν το χρονικό διάστημα από 9 έως 13 Απριλίου, συνέπεσαν με τον εορτασμό του Πάσχα των Καθολικών, με βάση το οποίο λειτουργεί το Διατραπεζικό Σύστημα (ΔΙΑΣ).

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί η πληρωμή τους μετά την έκδοση των λογαριασμών 4ου τριμήνου, εμφανίζοντάς τους ως ανεξόφλητους και χωρίς να έχει υπολογιστεί η έκπτωση συνέπειας σε αυτούς που πλήρωσαν εμπρόθεσμα.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προέβη στην αποκατάσταση του προβλήματος, πιστώνοντας την έκπτωση συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό.