Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ γνωστοποιεί το  3ο Ενημερωτικό Δελτίο Άρδευσης, για την περίοδο από 04/06 έως 10/06/2020