Αλλαγές στα δρομολόγια, με ισχύ από Παρασκευή 05/06/2020

Δείτε πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια

•             Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Τράπεζα):

Δευτέρα-Τετάρτη: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 08:20, 08:45, 08:45 Πολυτεχνείο - Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Πολυτεχνείο - Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 08:20, 08:45, 08:45 Πολυτεχνείο - Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Πολυτεχνείο - Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:00, 15:20, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15.

Σάββατο: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Κυριακή: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00.

•             Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

•             Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 ΝΝΚ, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 18:00 ΝΝΚ, 19:00 ΝΝΚ, 20:00 ΝΝΚ, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα.

Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00 ΝΝΚ, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα, 21:30.

Κυριακή: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00.

•             Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές - Σάββατο:  07:10 ΔΓΚΠ, 07:40 ΚΓΔ, 08:30 ΔΓΚΠ, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 ΔΓΚΠ*, 21:30 ΔΓΚΠ.

Κυριακή: 07:30 ΔΓΚΠ, 09:30 ΔΓΚΠ, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 ΔΓΚΠ*, 21:30 ΔΓΚΠ.

 *Στην επιστροφή γυρνάνε από παραλία Αγίων Αποστόλων και Χρυσή Ακτη.

•             Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Άγιοι Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές - Σάββατο: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Κυριακή: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

•             Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές - Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 Μπουτσουνάρια, 14:30, 15:30, 17:00 Μπουτσουνάρια, 19:30, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

•             Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές - Σάββατο:  07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30 Πιθάρι, 09:00 Καμπάνι-Κορακιές, 09:30, 10:00 Πιθάρι, 10:30, 11:00 Καμπάνι-Κορακιές, 11:30, 12:00 Πιθάρι, 12:30, 13:00 Καμπάνι, 13:30, 14:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 14:30, 15:00 Καμπάνι, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 23:00.

Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.

•             Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):

Καθημερινές - Σάββατο: 07:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 08:30 Καλλιθέα, 10:15 Νέες Δικαστικές Φυλακές, 12:00, 13:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 14:20 Καλλιθέα-Νέες Δικαστικές Φυλακές-Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 18:00, 20:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 21:30.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

•             Νο20 Λενταριανά-Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):

Καθημερινές - Σάββατο:  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

•             Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές - Σάββατο:  07:15, 10:10.

•             Νο23 Πολυτεχνείο (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):

Καθημερινές:  08:45 Πολυτεχνείο - Σόδυ, 09:45, 10:45 Πολυτεχνείο , 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.

•             Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές - Σάββατο:  06:40, 07:20 Νεροκούρου, 08:00 Νεροκούρου, 08:30, 09:00 Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα, 10:00, 10:30, 11:00 Νεροκούρου, 11:30 Πλαστήρα, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Νεροκούρου, 14:00, 14:30 Νεροκούρου, 15:00, 15:30 Νεροκούρου, 16:00, 16:30, 17:00 Νεροκούρου, 18:00, 19:00 Νεροκούρου, 20:00, 21:00 Νεροκούρου, 22:00.

Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook