Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, κατέθεσε πρόταση στον Περιφερειάρχη, με την οποία τονίζει πως πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε ν’ αναγνωριστεί η Κρήτη ως Περιφέρεια με μειονεκτική γεωγραφική θέση στο πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. για την Εδαφική Συνοχή με στόχο τη στήριξη των μεταφορών που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης:
Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, μέχρι σήμερα, έχει δύο βασικές αρχές: Την ενίσχυση της οικονομικής συνοχής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πάνω σε αυτές στηρίζονται τα βασικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. και αυτές υπηρετούν τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται.

Από το 2013, εισάγεται, επίσημα πλέον στις αρχές της Ε.Ε. και η εδαφική συνοχή, που θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής για τη συνοχή, όπως προβλέπεται τόσο από τη συνθήκη της Λισαβόνας όσο από την στρατηγική της Ε.Ε. με τίτλο «Ευρώπη 2020».

Το κριτήριο της εδαφικής συνοχής υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση λόγω του χώρου στον οποίο τυχαίνει να ζουν και να εργάζονται. Στόχος είναι να υπάρχει πιο ισόρροπη ανάπτυξη και να εφαρμόζονται πολιτικές που να αποτρέπουν τις εδαφικές ανισορροπίες.

Μια από τις παραμέτρους που είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής είναι και η βελτίωση της σύνδεσης των περιοχών. Η Κρήτη ως νησιωτική Περιφέρεια της Ευρώπης που αντιμετωπίζει θέμα διασύνδεσης με τις άλλες περιφέρειες, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως εδαφική περιφέρεια με μειονεκτική γεωγραφική θέση, γιατί η έλλειψη ολοκληρωμένων δικτύων μεταφοράς λειτουργεί ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει το νησί.

Γνωρίζουμε όλοι από την μέχρι σήμερα εμπειρία, πως το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς και οι μεγάλες αποστάσεις από τις ευρωπαϊκές αγορές, συνεπάγονται πρόσθετο κόστος στην παραγωγή όλου του πρωτογενή τομέα του νησιού, είτε πρόκειται για τα πρώιμα κηπευτικά, είτε για το ελαιόλαδο είτε ακόμα και για τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν αρνητικά και με καθοριστικό τρόπο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας του νησιού και δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στην παραγωγή. Το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στην Ιεράπετρα, γιατί ζούμε καθημερινά, αυτό το πρόβλημα με τους χρόνους που απαιτούνται για την μεταφορά των προϊόντων μας στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης.
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση τόνισε την ανάγκη για μια πολιτική που επενδύει στην ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών καθώς και για τη συνέχιση της στήριξης της ανάπτυξης σε περιφέρειες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το παραδέχεται επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετώντας πέρυσι την έκθεση για την εδαφική συνοχή και παραδέχεται επίσης πως η μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την επίτευξη μιας «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Αυτός ακριβώς ο στόχος πιστεύουμε πως θα υπηρετηθεί με μια πολιτική που θ’ αναγνωρίζει τη μειονεκτική γεωγραφική θέση της Κρήτης και θα δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για ν’ αλλάξει η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα.