Η «Κατάρτιση Συμβούλων/Εκπαιδευτών για τη Βιολογική Γεωργία» του 2011 είναι ένα καινοτόμο πιστοποιημένο πρόγραμμα ποιοτικής κατάρτισης βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς της Διασφάλισης Ποιότητας (EQARF). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο, μέσα από μια μικτή εκπαιδευτική προσέγγιση, την παραγωγή υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτών/σύμβουλων των αγροτών στην Βιολογική Γεωργία και τη δημιουργία ευκαιριών για περαιτέρω κατάρτιση και επιχειρηματικότητα.
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φιλοξενείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, Χανίων (MAIX).
Το 7-ήμερο σεμινάριο θα περιλαμβάνει ακαδημαϊκές διαλέξεις σχετικά με τις βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και συνεδρίες και εκδρομές. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με παιδαγωγικές στρατηγικές, με το πως να εκπαιδεύουν και να επικοινωνούν με τους αγρότες, καθώς και με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για την αναζήτηση πηγών πληροφοριών και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία.
Θα προηγηθεί μια ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης και υποστήριξης εξ αποστάσεως, διάρκειας δύο εβδομάδων, που θα προετοιμάσει τους εκπαιδευτές για το 7-ήμερο σεμινάριο στο ΜΑΙΧ και οι οποίες θα είναι διαθέσιμες ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εκμάθησης.
Προβλέπεται ότι οι επιτυχόντες θα αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να μπορέσουν να σχεδιάζουν, να ερευνούν και να υλοποιούν σεμινάρια για αγρότες σε συγκεκριμένα θέματα της βιολογικής γεωργίας.
Ποιος μπορεί να συμμετέχει; Οι επαγγελματίες στον τομέα της γεωργίας, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τα προσόντα τους ως εκπαιδευτές/σύμβουλοι της Βιολογικής Γεωργίας, καλούνται να κάνουν αίτηση.
Απαιτούνται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δίδακτρα: 200€. Διαμονή και διατροφή (προαιρετική): 300€
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – 31 Μαρτίου, 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Δήμητρα Σκαράκη, [email protected]

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook