Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής 

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 29.6.2020  ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Δεξαμενές Αγίου Ονουφρίου – ΣΟΔΥ Αγίου Ονουφρίου.

Στις 30.6.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Ευρύτερη περιοχή Βρυσών

Επίσης στις 30.6.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Νίππος

Στις 1.7.2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Όλη η επαρχία Σφακίων εκτός Ίμπρου - Ασκύφου και Κράπης

Στις 2.7.2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 08.30 π.μ. και από ώρα 11.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Αρώνι – Παζινός – Στέρνες – Μαράθι – 115 Π.Μ. – Πεδίο Βολής Ιματισμός – Πολιτικό Αεροδρόμιο.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.