Τι αναφέρει η επιστολή της παράταξης Μαργαρώνη

"Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 12.06.2020, οι ανωτέρω σύμβουλοι, αιτηθήκαμε νόμιμα με έγγραφη επιστολή μας προς την Διοικητική Επιτροπή την σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Η Διοικητική Επιτροπή, όπως προβλέπεται από το Νόμο, έπρεπε άμεσα, ήτοι εντός 8 ημερών να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την συζήτηση των θεμάτων αυτών, η οποία όμως επιδεικτικά αν και συγκλήθηκε στις 18.06.2020 δεν το είχε καν σαν θέμα συζήτησης. Αντ' αυτού μας καλεί σήμερα σε τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο (7 ολόκληρους μήνες μετά το τελευταίο), με άσχετα από αυτά που αιτηθήκαμε θέματα.

Επειδή, στην διάρκεια των 2,5 ετών της παρούσας Διοίκησης, είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει το ίδιο και επειδή η υπομονή μας έχει πλέον εξαντληθεί, πριν απευθυνθούμε στα ανωτέρω θεσμικά όργανα και καταγγείλουμε τις απαράδεκτες και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές της Διοίκησης, σας ενημερώνουμε ότι απέχουμε σήμερα ως ένδειξη διαμαρτυρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο".