Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 618.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, που υπεγράφη χθες , μεταξύ του Δήμαρχου Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη και του ανάδοχου φορέα, με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Σούδας – Δήμου Χανίων”, προβλέπεται η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και η βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηρίου όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο Σούδας. 

Τα έργα αποκατάστασης αφορούν στο τριώροφο κτήριο του Γυμνάσιου Σούδας, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980 και περιλαμβάνουν τα εξής: την τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, την απομάκρυνση της υφιστάμενης υγρομόνωσης και πλήρη κατασκευή θερμομόνωσης, την αφαίρεση των απλών μεταλλικών κουφωμάτων και την αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα, τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων μέσω κεντρικής αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, την εγκατάσταση καινοτόμου αυτομάτου συστήματος ελέγχου φωτισμού και τέλος την κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύς φωτισμού 20,10 kWp.