Ο Δήμος Πλατανιά σας καλεί, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, σε συνάντηση με αντικείμενο τη λήψη μέτρων προώθησης του προγράμματος στήριξης χειροτεχνικής δραστηριότητας, οικοτεχνίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιείται από την Εταιρεία «Πλοηγός Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή» για όλη την Κρήτη.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και τα εργαλεία του προγράμματος.

Ομιλητές θα είναι :

Ο Εντεταλμένος Δημοτικος Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης,  Κος  Μαρινάκης Πέτρος ,

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Κος Αντώνης Παπαδεράκης και

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ''Πλοηγός'', Κος Χάρης Ροδιτάκης.

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και διευκρινίσεις στα θέματα που θα αναπτυχθούν.