Τι θα ισχύει για την πρώτη Κυριακή της περιόδου θερινών εκπτώσεων

Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν στα Χανιά οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Τη δε, πρώτη Κυριακή της περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, το άνοιγμα των καταστημάτων στα Χανιά είναι προαιρετικό.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει νόμου εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής.

 Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.  Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν μέλη μας, που καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης.  Χρειάζεται να τονίσουμε ότι, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις.

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να έχουν κάνει πρώτα έρευνα αγοράς για να είναι βέβαιοι για το αληθές ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται.