Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ενστάσεις τους έως την 14η Ιουλίου 2020

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι στον συνήθη χώρο ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις εγκριθέντων και απορριφθέντων παραγωγών του προγράμματος Πρώιμης Συγκομιδής (Υ.Α. 1600/163029/22-06-2020).

Η κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιήθηκε από 22 Ιουνίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ενστάσεις τους έως την 14η Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 28213-46552 Δ/νση Αγρ/κής Οικ. & Κτηνιατρικής Χανίων