Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σας στέλνει  το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο Άρδευσης, για την περίοδο από 09/07 έως 15/07/2020