Σε επιστολή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν να συγκληθεί σύντομα συμβούλιο είτε στο Φαλδάμειο είτε στο Τσατσαρωνάκειο

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχοντας υπ' όψη τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’) και εκ νέου με την  παρ. 2 άρθρου 10 του Ν.4674/20 ζητάμε να προσκαλέσετε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της παρούσας, για συζήτηση και απόφαση στα παρακάτω θέματα:

α) Πορεία ανέγερσης νέων λυκείων Κισσάμου και ενημέρωση το τι συμβαίνει στον υπάρχοντα χώρο των λυκείων, σύμφωνα και με τη δημόσια επιστολή στα ΜΜΕ του εκπαιδευτικού και πρώην  δημοτικου συμβούλου Κισσάμου κυρίου Ψωματάκη Εμμανουήλ.

β) Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των θεμάτων που άπτονται της λατομικής δραστηριότητας γύψου περιοχής Στομίου Χρυσοσκαλίτισσας.

Η εν λόγω συνεδρίαση επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί σε χώρο που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, οπότε ενδεδειγμένοι χώροι είναι στην παρούσα στιγμη είτε το Φαλδάμειο είτε το Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου.                                    

Με εκτίμηση.

Οι Αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                     

Σταθάκης Θεόδωρος

Γλαμπεδάκης Βασίλειος

Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ

Ψαράκης Νεκτάριος

Καστανάκης Γεώργιος

Μακράκης Γεώργιος

Πατερομιχελάκη Νικολακάκη Αικατερίνη

Βαρουχάκη Σταυρούλα

Δερουκάκης Εμμανουήλ

Καρτσωνάκης Γεώργιος

Λιουδάκης Κωνσταντίνος