Η Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ έχει εκφράσει προς την Στατιστική Υπηρεσία την αντίθεσή της στην ένταξη του Κέντρου Ειδικών Παίδων "Άγιος Σπυρίδωνας" στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, ωστόσο εκείνη είναι που έχει την αρμοδιότητα για να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν ως απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκου Παρασύρη αναφορικά για το ενδεχόμενο ένταξης του Κέντρου στο καθεστώς της εφεδρείας.

Συγκεκριμένα, το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Το κέντρο Ειδικών Παιδιών «O Άγιος Σπυρίδωνας» ανήκει σε εκείνους τους φορείς για τους οποίους η Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ έχει εκφράσει αντιρρήσεις και ενστάσεις για την ένταξη στην εργασιακή εφεδρεία προς την Στατιστική Υπηρεσία. Η τελευταία τηρεί και καταρτίζει με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια το Μητρώο των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει και την αρμοδιότητα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.