Την ερχόμενη εβδομάδα.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 14.7.2020  ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 08.30 π.μ. και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ., στις παρακάτω περιοχές:

Αγροκήπιο – Μ.Α.Ι.Χ. – Βλητές – Κορακιές – Πυθάρι – Αρώνι – 115 Π.Μ. – Παζινός – Πολιτικό Αεροδρόμιο – Στέρνες – Μαράθι – ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Π.Β.Κ.

Στις 15.7.2020  ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 09.30 π.μ., στις παρακάτω περιοχές:

Κυρτομάδο – Πατελάρι – Βρύσσες Κυδωνίας – Μόδι – Γεράνι – Μανωλιόπουλο – Ψαθογιάννος – Πύργος Ψηλονέρου – Μάλεμε – ΛΟΚ Μάλεμε – Ξαμουδοχώρι – Κυπάρισσος.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.