Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του συμβουλίου

Η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων καλούνται στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 313/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά την περίοδο 2020-2021  {Δήμαρχος}
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 3. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης γης λόγω ρυμοτομίας περιοχή Χαλέπα {Αλόγλου}
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 5. Έγκριση Α΄ Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας» {Χαζιράκης}
 6. Έγκριση Α΄ Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων» {Χαζιράκης}
 7. Έγκριση Α΄ Σταδίου (αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας» {Χαζιράκης}
 8. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Νεροκούρου για διεξαγωγή ετήσιας εκδήλωσης {Μιχαηλάκης}
 9. Παραχώρηση του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας για την διεξαγωγή σεμιναρίου και εξετάσεων tae kwon do {Μιχαηλάκης}
 10. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Αγ. Μαρίνας για διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης {Μιχαηλάκης}
 11. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Σούδας για την διεξαγωγή εκδήλωσης – συνεστίασης της Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ {Μιχαηλάκης}
 12. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων” στα πλαίσια της με  Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-38 (Α/Α ΟΠΣ: 4195)  της “Δράσης  4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια” της  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}
 13. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας Δήμου Χανίων” στα πλαίσια της με  Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-38 (Α/Α ΟΠΣ: 4195)  της “Δράσης  4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια”   της  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}
 14. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων» και κωδικό ΟΠΣ 5060324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» {Ξανθουδάκης}
 15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου & Νέας Κυδωνίας 2019» του Δήμου Χανίων  {Ξανθουδάκης}
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα ΔΕ Νέας Κυδωνίας» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Χανίων (εκτός σχολικών) 2019» {Ξανθουδάκης}
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση οδών Ελιάς & Κάμερας οικισμού Χορδακίου» {Ξανθουδάκης}
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων»   {Ξανθουδάκης}
 20. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ν. Κυδωνίας 2020»   {Ξανθουδάκης}
 21. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Σούδας, Κεραμειών 2020»   {Ξανθουδάκης}
 22. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Έργο αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Χανίων μετά από πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017»   {Ξανθουδάκης}
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις - Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}
 24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές - συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας έτους 2019» {Ξανθουδάκης}
 25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού - τακτοποιητικού) του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2019» {Ξανθουδάκης}
 26. Έκφραση γνώμης επί της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ανενεργού Λατομείου αδρανών με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» {Ξανθουδάκης -Χαζιράκης}
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις - Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}
 29. Πληρωμή αποζημίωσης (4/2020 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κρήτης) {Χαζιράκης}
 30. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης και δικαστικών εξόδων για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας με κ.α. 121304 στο ΟΤ 1066 του Σχ. Πόλεως «ΧΑΛΕΠΑ» (Μουνταλεξάκης Μιχαήλ του Δημητρίου) {Χαζιράκης}
 31. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΥΠΕΝ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Τ.Π.Σ) {Χαζιράκης}
 32.  Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 040218 στο ΟΤ 92 Σχ. Πόλεως «ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ» {Χαζιράκης}
 33. Αποζημίωση ακινήτων στα ΟΤ 217-218-219-220-221-222-223-224 στο Σχ. Πόλεως «ΒΛΗΤΕΣ» {Χαζιράκης}