Για τρεις ημέρες απο νωρίς το απόγευμα μέχρι το ξημέρωμα

Το Κεντρικό  Λιμεναρχείο  Χανίων  ανακοινώνει  εκτέλεση ακουστικών μετρήσεων στη θαλάσσια περιοχή όρμου Σούδας που περικλείεται από τους μεσηβρινούς: 024ο 05’ 50’’Α  - 024ο 08’ 50’’Α 

Την 13-14-15 Ιουλίου 2020 από ώρας 15:00 έως τις 06:00 τοπική καθε εκάστη μέρα..   

Παρακαλούνται  οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες  των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή, την τήρηση αυξημένης προσοχής εντός αυτής καθώς και να επικοινωνούν με κάθε πρόσφορο μέσο με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων προ απόπλου/κατάπλου εις λιμένα Σούδας. 
 
Οι  ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.