Δείτε τα θέματα

Τακτική  συνεδρίαση στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:30 μ.μ. πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στο Δημαρχείο Κισσάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων .

Αναλυτικά τα θέματα:

  • Εγκριση και Παραλαβή του Β1 Σταδίου μελέτης  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κισσάμου. Εντολή έναρξης Β2 Σταδίου της μελέτης.
  • Πορεία ανέγερσης νέων Λυκείων Κισσάμου και ενημέρωση το τι συμβαίνει στον υπάρχοντα χώρο των Λυκείων, σύμφωνα και με την δημόσια επιστολή στα ΜΜΕ του εκπαιδευτικού και πρώην δημοτικού συμβούλου Κισσάμου κ. Ψωματάκη Εμμανουήλ.
  • Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των θεμάτων που άπτονται της λατομικής δραστηριότητας γύψου περιοχής Στομίου Χρυσοσκαλίτισσας.
  • Η Πρόσκληση εκδίδεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ.74 παρ.2 του 4555/2018-γραπτή αίτηση του συνόλου των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 2ο και 3ο θέμα.

Σημείωση 1: Το πρώτο θέμα εισάγεται με έγγραφο του κ. Δημάρχου.

Σημείωση 2: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook