Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Χανίων: Ανασφαλές, οι μελέτες στατικής επάρκειας σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία  με τους παλαιότερους κανονισμούς

Σε εξέλιξη είναι ένας διαγωνισμός του Δήμου Χανίων για την «εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας παιδικών σταθμών ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου  Χανίων».

Ουσιαστικά ο διαγωνισμός αφορά σε κτίρια τα οποία έχουν προβλήματα βάση του νόμου περι αυθαιρέτων (π.χ. δεν έχουν βρεθεί οικοδομικές άδειες) και τα οποία προκειμένου να νομιμοποιηθούν είναι αναγκαίο να έχουν μελέτη στατικής επάρκειας.

Όμως ο σχετικός Νόμος δίνει την δυνατότητα οι μελέτες στατικής επάρκειας να γίνουν με τους αντισεισμικούς κανονισμούς που ίσχυαν όταν κτίστηκαν τα συγκεκριμένα κτίρια.

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει το παράρτημα Χανίων του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ζητώντας οι μελέτες αυτές που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς να γίνουν με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό (Κανονισμό Επεμβάσεων).

Όπως είπε χαρακτηριστικά στο Flashnews.gr ο πρόεδρος του παραρτήματος Χανίων του ΣΠΜΕ Ιωάννης Βόρδος, οι συγκεκριμένες μελέτες στατικής επάρκειας δεν αφορούν ένα οποιοδήποτε σπίτι ή επιχείρηση, αλλά παιδικούς σταθμούς στους οποίους θα βρίσκονται δεκάδες ή εκατοντάδες μικρά παιδιά και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία για την ασφάλειά τους.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του συλλόγου προς την Πρόεδρο του ΔΟΚΟΙΠΠ Ελένη Ζερβουδάκη και τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με τις διατάξεις των νόμων αυθαιρέτων (Ν.4178/2013 και τον μεταγενέστερο Ν.4495/2017) προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου κτιρίου.

Ο νόμος όντως δίνει την δυνατότητα, έπειτα απο επιλογή του ιδιοκτήτη του κτιρίου, η μελέτη αυτή  να εκπονείται είτε με τον κανονισμό που ίσχυε κατά την κατασκευή του κτιρίου, είτε με τον σημερινά ισχύοντα Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). 

Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να κάνουμε γνωστό, ότι η ανεπάρκεια των παλαιότερων κανονισμών έχει αποδειχτεί επιστημονικά από την εξέλιξη των σεισμικών φαινομένων στην χώρα μας. Γι`αυτό και εξελίχθηκαν, αναθεωρήθηκαν και αντικαταστάθηκαν οι αντισεισμικοί κανονισμοί: γιατί η ίδια η φύση μας έβαλε μπροστά στο σύνθετο καθήκον να βελτιώσουμε τις κατασκευές για να παραλάβουν με ασφάλεια τα σεισμικά φορτία.

Με δεδομένο αυτό, θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη επιστημονική μας ανασφάλεια στο να πραγματοποιούνται μελέτες στατικής επάρκειας σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως παιδικοί / βρεφικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια κλπ. με τους παλαιότερους κανονισμούς. 

Δεν μπορεί να συνεχίζουμε το 2020 να εφαρμόζουμε κανονισμούς που η αστοχία τους έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη. 

Σας κάνουμε γνωστό, ότι σε περίπτωση που παραλάβετε μελέτες στατικής επάρκειας με παλαιότερους κανονισμούς, και αυτές καταλήγουν σε επάρκεια του κτιρίου έναντι των –τότε προβλεπόμενων- σεισμικών φορτίων, με τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα της επιστήμης δεν συνεπάγεται ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. 

Ο νόμος δίνει μεν την δυνατότητα, αλλά σας καλούμε να μην την υλοποιήσετε. Είναι απόφαση του ιδιοκτήτη του έργου με ποια στάθμη επιτελεστικότητας και με ποιόν κανονισμό θα κρίνει την ασφάλεια ενός κτιρίου.

Τόσο ο ΔΟΚΟΙΠΠ, όσο και ο Δήμος Χανίων, -σαν κοινωφελείς οργανισμοί- διαφέρετε σε σχέση με έναν ιδιώτη ιδιοκτήτη που έχει αυθαίρετα κατασκευάσει πχ μια  κατοικία με δική του επιμέλεια και για δική του χρήση. Έχετε στην ιδιοκτησία σας κοινωφελή κτίρια, την ασφάλεια των οποίων πρέπει να την διασφαλίσετε στο έπακρον, κάνοντας χρήση των ασφαλέστερων κανονισμών, όπως αυτοί έχουν αποκρυσταλλωθεί στους νεότερους αντισεισμικούς κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). 

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ενεργός (λήγει η υποβολή προτάσεων στις 27/7/2020), και δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων- προς τους υποψήφιους αναδόχους λήγει στις 22/7/2020 παρακαλούμε όπως άμεσα λάβετε υπόψη τα ανωτέρω και τους κάνετε γνωστό (πχ μέσω ΕΣΗΔΗΣ) την απαίτησή σας σαν κύριοι του έργου να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες κάνοντας αποκλειστικά χρήση του σήμερα ισχύοντος ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Εκ του ΔΣ
Ο Πρόεδρος  - Βόρδος Ιωάννης
Ο Γραμματέας – Λουτσέτης Χαράλαμπος»