Την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 17:30 είναι προγραμματισμένη η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Η ανακοίνωση του ΝΟΧ έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Χανίων με απόφαση του, συγκαλεί τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα που βρίσκεται στα γραφεία του Ομίλου στο κολυμβητήριο Χανίων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.
3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/01/2019 έως 31/12/2019.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 1/01/2019 έως 31/12/2019.
5. Εγκριση προϋπολογισμού 2020.
6. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
7. Τροποποίηση καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 29η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30).