Την προσεχή Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η ενημέρωση:

O Δήμαρχος Κισσάμου, Γιώργος Μυλωνάκης, θα απουσιάζει για προσωπικούς λόγους από το Δημαρχείο, την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Το διάστημα αυτό της απουσίας του, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 844/2019 απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσης,  κ. Μαυροδημητράκης Σπύρος.