Συνάντηση ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με στόχο την ενημέρωση των δικαιούχων για την υποβολή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), πραγματοποιήθηκε  στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην εισήγηση του τόνισε ότι στόχος των Σχεδίων που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ακόμα πως θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική πρωτοβουλία ώστε οι πόροι των 40.000.000 ευρώ που διατίθενται να μην οδηγηθούν σε ορισμένους μόνο Δήμους , αλλά να υπάρξει η συμμετοχή όλων.

Τέλος οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. στην σύντομη τοποθέτηση τους, αναφέρθηκαν στις σημαντικές πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη και τόνισαν πως είναι πάντα στο πλευρό όλων για την καλύτερη υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι της Κρήτης και στελέχη των Δήμων που καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις. Παράλληλα στην συνάντηση συμμετείχαν και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπανάβα Ελένη και Πανταζάτος Παναγιώτης καθώς και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σταυροπούλου Κυριακή.