Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε το 11ο Ενημερωτικό Δελτίο Άρδευσης, για την περίοδο από Πέμπτη 30 Ιουλίου έως Τετάρτη 5 Αυγούστου.