Στο ΠΕΠ Κρήτης έργο ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Το πρόβλημα εξασφάλισης  καλής ποιότητας νερού ύδρευσης για την Σούγια του Δήμου Καντάνου – Σελίνου αναμένεται να λυθεί με ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης.

Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος, «μετά από την σύνταξη μελέτης από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου,εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης - Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 , η χρηματοδότηση του Έργου "Έργα μεταφοράς νερού ύδρευσης από Γεώτρηση Κάστελλου στη δεξαμενή Σούγιας και τον οικισμό Λιβάδα.", ύψους 1.010.315,55€.

Σύμφωνα με το έργο αυτό, λύνεται οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης της Σούγιας με πόσιμο νερό.»