Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιείται στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισσάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 • Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 • Κύριον Ζερβάκη Στυλιανό, Προιστάμενος Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων.
 • Κύριον Παπαευαγγέλου Χαρίλαο, Δ/ντής ΓΕΛ Κισσάμου.
 • Κύριον Ψαράκη Γεώργιο, Δ/ντής 1ου Γυμνασίου Κισσάμου.
 • Κυρία Μαζοκοπάκη Αντωνία, Δ/ντρια 2ου Γυμνασίου Κισσάμου.
 • Κύριον Παπαδάκη Ιωάννη, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ.
 • Κυρία Ψαράκη Ολγα, Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κισσάμου.
 • Κυρία Ρηγάκη Γεωργία, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου.
 • Κύριον Πατεράκη Γεώργιο, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου.
 • Κυρία Πευκιανάκη Χρυσή, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κισσάμου.
 • Κυρία Μπαλάσκα Κων/να, Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κισσάμου.

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις  10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισσάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων , τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 • Συνύπαρξη – Συστέγαση Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κισσάμου.
 • Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
 • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Ορισμός Μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 • Τριμηνιαία Εκθεση προυπολογισμού Α τριμήνου 2020. (Απόφαση 103/2020 Οικονομικής Επιτροπής.)
 • Τριμηνιαία Εκθεση προυπολογισμού Β τριμήνου 2020.
 • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 460.000 Ευρώ. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.(Απόφαση 112/20 Ο.Ε.)
 • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 48.852,00 Ευρώ.Οικονομική Ενίσχυση των πληγέντων από την θεομηνία 5-6/1/2020.(Απόφαση 113/2020 Ο.Ε.).
 • Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.
 • Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία>.
 • Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 Ευρώ.
 • Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου <Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού ποταμού>.(Κλήρωση)
 • Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου <Αμεση αποκατάσταση βατότητας λόγω θεομηνίας δικτύων Βιολογικού Κόλπου Κισσάμου>.(Κλήρωση).
 • Εγκριση σύνταξης  πρωτοκόλλου  Διοικητικής Αποβολής για καταπάτηση δημοσίου δρόμου-μονοπατιού στη περιοχή Μπατιστιανά-Κεραμωτή.
 • Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαικών αγορών-Υπαίθριου εμπορίου.

 

Για το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η πρόσκληση εκδίδεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ.74 παρ.2 του 4555/2018-γραπτή αίτηση του συνόλου των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.